2024 Forårsudstilling

FOTOKONKURRENCE FOR ALLE

Dit lokalområde i fotos

FERNISERING 24.marts 2024


Vi takker for den store interesse for vores konkurrence.


Fra juli 2022 til juli 2023 blev der blev i alt indsendt 460 fotos fra lokalområdet.


De fordelte sig på denne måde:


Øster Assels: 158 Blidstrup: 31 Hesterørodde/Lund: 111 Sillerslev: 62 Thissinghuse/ Vester Assels: 98


Fotograf Lene Shannon og pressefotograf Bo Lehm har udvalgt de48 billeder fra de fem områder, som de anser for de bedste. De har haft for øje at vælge billeder, der på hver deres måde på god vis repræsenterer området, enten fordi de fastholder en stemning, en bestemt tid på året eller dagen, gengiver typiske landskabstræk/bybilleder, eller de viser folk fra området, som de fleste af os kender eller kan genkende, når vi ser billedet. De har også lagt vægt på, at billedets motiv er velkomponeret. De har i nogle tilfælde lagt mindre vægt på eller set bort fra den tekniske kvalitet, hvis billedet har budt på en eller flere af ovennævnte kvaliteter. Dette ud fra det faktum, at alle billeder er taget med mobiltelefon og derfor ikke nødvendigvis lever op til den bedste tekniske kvalitet.

Antallet af udvalgte billeder i de forskellige områder er lagt fast i forhold til, hvor mange fotos, der er indsendt derfra.