Beretning 2019


2019 blev et godt år for Strømpehuset. Det var spændende at se om succesen fra de forrige år kunne bære igennem.

Ifølge vores forretningsplan står foreningen på flere ben, flere end de fleste andre foreninger på vores størrelse.

Det har til fulde lykkedes at få disse ben til at spille sammen i en stor enhed, som er båret oppe af en masse frivillige og en kæmpe opbakning lokalt og regionalt.

Det er en stor glæde, at folk kommer hertil både langvejs fra og her fra egnen for at se og opleve stedet både i butikken, galleriet og ikke mindst med overnatningerne i B&B værelserne. At vi på en måde er blevet landskendt skyldes især, at vi i 2018 kunne gøre brug af de 73.000 kr, vi fik i tilskud fra landdistriktspuljen til markedsføringen. 

Det ser ud til, at vi har ramt den rigtige markedsføringsstrategi så bredt, at vi stort set kun annoncerer vore arrangementer Morsø Folkeblads Ugeavis. I den forbindelse kommer vi heller ikke uden om brugen af Facebook. Ved at bruge Facebook rigtigt kan vi komme vidt omkring, men det kræver at vore opslag er gode og bliver delt af mange. Så bliver det lige pludselig interessant at se, hvad hjemmesiden indeholder.

Selv om der kun er åbent 2 timer lørdag og 2 timer søndag i butik og galleri, er der rigtig mange, der kommer og ser på de meget fine udstillinger (herunder ferniseringer), som vi har haft, og inden de forlader huset har de oftest købt noget fra de meget varierende varer, vi har på hylderne. 

Man hører tit folk sige ”Hvor er det dejligt at blive budt velkommen, og så bliver man budt på kaffe og  hjemmebagte kager ” 

Det er et godt skudsmål. Så her fra skal der lyde en tak til alle frivillige, der passer butikken og for deres bidrag til at gøre Strømpehuset kendt. I

Noget af det der skal gøre Strømpehuset kendt er kvalitet . Det drejer sig både om leverandørerne og om de skiftende udstillinger. Kvaliteten bidrager i allerhøjeste grad til, at folk kommer igen og giver stedet en god omtale.

Kvalitet er også det der kendetegner vore B&B værelser. Den gennemsnitlige tilfredshedskarakter fra booking.com lå på 8,5, hvilket er yderst tilfredsstillende. Dykker man ned i tallene, kan man se at rengøringen altid ligger i top med et 10 tal. Det er i allerhøjeste grad Carolinas fortjeneste. 

Med hensyn til forbedring af værelserne lytter vi hele tiden efter, hvad folk efterspørger. Derfor blev der sat fjernsyn på alle værelser. 

Da det er meget tidskrævende at sælge morgenmad, har vi droppet det  og i stedet henvist til, at folk selv kan købe råvarerne i butikkerne. Der er dog stadig en del, der efterspørger det. Derfor kunne vi godt tænke os om der var nogle i forsamlingen, som havde en løsning på det.

I 2019 var der i alt 419 overnatninger eller 750 personer. Priserne på værelserne pr nat er 350- 450 -550 kr. Økonomien hænger rimelig sammen for 2 personer, men der er besluttet småjusteringer på enkelt og 3 personers værelser, da det giver underskud, når der betales provision til booking firmaerne.

Konceptet i butikken og galleriet er at samle folk. Derfor har der med stor succes været holdt foredrag med udgangspunkt i gamle billeder. Der er mange historier at fortælle, og mange har oplevet tilværelsen på egnen på forskellige måder.

En succes var det også at lave Samtalesalon. Deltagerantallet er begrænset, og det har altid været overtegnet. Så man må sige, at det har været populært. Vi fortsætter med at holde Samtalesalon i fremtiden, selv om tiderne er forandret og Trine Gjørtz, som har styret arrangementet, er flyttet.

Men vi ønsker at Strømpehuset hele tiden skal udvikle sig som samlingssted for egnens beboere. Er der nogen, som har gode ideer til andre tiltag, så skal de bare komme med dem.

Til slut lidt om haven. Hvidbjerg Plæner havde efterladt et krater af grene, rødder og murbrokker. Det har Flemming Futtrup fået styr på, så der nu er en fin græsplæne. Førhen har vi fået Grøn Mors til at slå græsset. Nu har vi anskaffet en robot til at klare denne opgave.

Men for at ingen skal blive glemt rettes der hermed en tak til alle, som har bidraget med et eller andet for at få Strømpehuset til at være et velfungerende samlingsted.

Beretning 2019 - 20